22 กรกฎาคม 2024

การ Update Himpro HRM, Himpro Online อย่างง่าย

วีดีโอสอนการอัพเดท himpro hrm, himpro online , himpro api
  1. ดาวโหลดไฟล์ Update จาก Downloads
ตัวอย่างไฟล์อัพเดท

2. เปิด path ที่เก็บไฟล์ ของระบบนั้นๆ เช่น path ตามภาพด้านล่างเป็นของระบบ Himpro Online ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลอาจแตกต่างกัน

3. run ไฟล์อัพเดท เช่น “้himpro_online_update.exe” ของระบบ Himpro Online แล้ววาง path ที่ copy เอาไว้

วาง paht ที่ copy เอาไว้ แล้วคลิก next
มันถามว่ามี path นี้อยู่แล้วต้องการติดตั้งต่อไหม ให้ตอบ “yes”
คลิก “Install”
เริ่ม Install
เสร็จสิ้นการอัพเดทระบบ

หมายเหตุ ในระบบ Himpro HRM,Himpro Online, Himpro API ทำแบบเดียวกันหมด ดังนั้นจึงแสดงภาพตัวอย่างเพียงระบบเดียว, เมื่อมีการอัพเดทครั้งต่อไปสามารถคลิก install ได้เลยโดยไม่ต้องมาว่าง paht อีก, ระบบจะ stop iis และ start iis ให้โดยอัตโนมัติ