20 พฤษภาคม 2024

ใครใช้ Himpro บ้าง

#ชื่อจังหวัดขนาดเตียง
1โรงพยาบาลศรีสะเกษศรีสะเกษA809
2โรงพยาบาลกันทรลักษ์ศรีสะเกษM1216
3โรงพยาบาลขุนหาญศรีสะเกษF194
4โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษF232
5โรงพยาบาลโนนคูณศรีสะเกษF233
6โรงพยาบาลกันทรารมณ์ศรีสะเกษF1135
7โรงพยาบาลยางชุมน้อยศรีสะเกษF237
8โรงพยาบาลไพรบึงศรีสะเกษF234
9โรงพยาบาลวังหินศรีสะเกษF234
10โรงพยาบาลพยุห์ศรีสะเกษF230
11โรงพยาบาลปรางค์กู่ศรีสะเกษF260
12โรงพยาบาลห้วยทับทันศรีสะเกษF233
13โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษM2176
14โรงพยาบาลเมืองจันทร์ศรีสะเกษF230
15โรงพยาบาลราษีไศลศรีสะเกษM290
16โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษF230
17โรงพยาบาลศิลาลาดศรีสะเกษF330
18โรงพยาบาลภูสิงห์ศรีสะเกษF243
19โรงพบาบาลบึงบูรณ์ศรีสะเกษF230
20โรงพยาบาลปลวกแดงระยองF1113
21โรงพยาบาลบ้านฉางระยองF170
22โรงพยาบาลแกลงระยองM1226
23โรงพยาบาลตระการพืชผลอุบลราชธานีM2183
24ศูนย์สุขภาพชมชนเขตเมือง รพ.ศรีสะเกษศรีสะเกษPCU
25ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล น้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ศรีสะเกษPCU