20 พฤษภาคม 2024

Himpro API (RESTful API)

Himpro API

คือ Web Service API สำหรับให้โปรแกรมเมอร์นำไปเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ Himpro ได้อย่างง่ายได้ นักพัฒนาสามารถสร้าง app ของตัวเองได้อย่างสะดวกผ่าน API ที่เราเตรียมไว้ให้ และจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายตามความต้องการใช้งาน

API ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการนัด
 • การ login ขอ token (jwt token)
 • ข้อมูล Diag Opd
 • ข้อมูล EKG
 • ข้อมูล IPD Visit
 • ข้อมูล รายละเอียดรายการ (Item Detail)
 • ข้อมูลรายการมาตรฐาน (Lookup Table)
 • ข้อมูล OPD Visit
 • ข้อมูล Order OPD
 • ข้อมูลบุคคลผู้ป่วย Patient
 • ข้อมูลการ Order ล้างหน้า (PerOrderAppoint)
 • การลงทะเบียนตรวจ (register)
 • ข้อมูล Smart Refer
 • การตรวจสอบสิทธิ์การรักษา