7 ธันวาคม 2023

Himpro HRM (Claim System)

Himpro HRM Online

เป็นระบบบริหารจัดการลูกหนี้สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้งาน Himpro ในการบันทึกข้อมูลการให้บริการ พัฒนาเป็น Web application ให้สามารถเข้าถึงได้จากที่ไหนก็ได้ บนอุปกรณ์อะไรก็ได้ ทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวก ยืดหยุ่น มีความอิสระ เหมาะอย่างยิ่งกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

ด้วยแนวคิดที่จะรวบรวมงานที่ผู้ใช้ทำอยู่เป็นประจำ ทำให้เป็นระบบดิจิตอล และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติระบบ Himpro HRM Online

  • ประมวลผลข้อมูล 16 แฟ้ม
  • ประมวลผลตรวจสอบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก่อนส่งออก 16 แฟ้มเพื่อส่งเบิกกับ สปสช.
  • ประมวลผลข้อมูล 43 แฟ้ม
  • ประมวลผลตรวจสอบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก่อนส่งออก 43 แฟ้มเพื่อส่งขึ้น HDC
  • นำเข้า statement การส่งเบิกสิทธิ์ต่างๆ เพื่อประมวลผลลูกหนี้
  • ประมวลผลส่งออกแฟ้มข้อมูลเพื่อส่งเบิกสิทธิ์ต่างๆ
  • ระบบรายงาน planfin
  • ระบบรายงาน EIA