5 กรกฎาคม 2022

Price

โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาติดตั้งใหม่ (Himpro Desktop Core System)200,000300,000400,000
ค่าบริการ Support รายปี (ไม่บังคับ)10,00015,00020,000
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Desktop
สิทธิ์การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกฟรีฟรีฟรี
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาติดตั้งใหม่ (Himpro Online + Himpro API)350,000450,000550,000
ค่าบริการ Support รายปี (ไม่บังคับ)15,00025,00035,000
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Onine + Himpro API
สิทธิ์การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกฟรีฟรีฟรี
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาติดตั้งใหม่ (Himpro HRM ระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล)200,000300,000400,000
ค่าบริการ Support รายปี (ไม่บังคับ)10,00020,00030,000
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro HRM
สิทธิ์การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกฟรีฟรีฟรี
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
คลินิก,รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาค่าบริการ Himpro On Cloud (ต่อเดือน)3,000.-5,0007,00015,000
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Online
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro HRM
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Desktop
Cloud Computing1 VM1 VM1 VM1 VM
Domain name1 Domain1 Domain1 Domain1 Domain
SSL Certificateฟรีฟรีฟรีฟรี
สิทธิ์การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกฟรีฟรีฟรีฟรี
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค