20 พฤษภาคม 2024

Price

รายการรพ.สต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาติดตั้งใหม่ (Himpro Desktop Core System)ฟรี!ฟรี!ฟรี!ฟรี!
ค่าบริการ Support รายปี
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Desktop
สิทธิ์การเชื่อมต่อกับโปรแกรมภายนอกผ่าน APIผ่าน APIผ่าน APIผ่าน API
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
รายการรพ.สต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาติดตั้งใหม่ (Himpro Online + Himpro API)ฟรี!ฟรี!ฟรี!ฟรี!
ค่าบริการ Support รายปี5,00030,00040,00050,000
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Onine + Himpro API
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
รายการรพ.สต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาติดตั้งใหม่ (Himpro HRM ระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล)50,000490,000690,000990,000
ค่าบริการ Support รายปี5,00040,00050,00060,000
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro HRM
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
คลินิก,รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
ราคาค่าบริการ Himpro On Cloud (ต่อเดือน)5,00010,00015,00025,000
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Online
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro HRM
สิทธิ์การใช้งานระบบ Himpro Desktop
Cloud Computing1 VM1 VM1 VM1 VM
Domain name1 Domain1 Domain1 Domain1 Domain
SSL Certificateฟรีฟรีฟรีฟรี
เป็นราคา Software เท่านั้น ไม่รวม Hardware, หากซื้อ support จะได้รับการอันเดทฟรี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการ Support ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ระยะเวลา 1 ปีรพ.สต.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์
อับเดท,ปรับปรุง,แก้ไขปัญหาของ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ปรับปรุงโปรแกรมแบบเร่งด่วนตามนโยบาย
Remote Support ผ่านโปรแกรม Anydesk
ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา
อบรม Online2 ครั้ง/ปี2 ครั้ง/ปี2 ครั้ง/ปี2 ครั้ง/ปี
ระบบรายงาน Monitor server และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง