5 กรกฎาคม 2022

Himpro Online (Web Application)

Himpro Online

เป็นระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการของโปรแกรม himpro ใน Version Web Application ทำงานที่ไหนก็ได้ ทำงานบนอุปกรณ์ไดก็ได้ ทำงานบนระบบปฏิบัติการอะไรก็ได้ ทำให้การทำงานเกิดความสะดวก ไม่ยึดติดกับ Computer PC และอยู่บนเครือข่ายภายในโรงพยาบาลเท่านั้น

Himpro Online พัฒนาด้วยภาษาสมัยใหม่ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานพร้อมกันได้ทีละมากๆ

Himpro Online ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 เราจึงรัดกุมกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ Login ก่อนเข้าใช้งาน, เก็บ Log ทุก event ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน, validation ข้อมูลที่ input เข้ามา, แบ่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบ

Himpro Online ออกแบบให้การบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดาย บันทึกข้อมูลเท่าที่จำเป็น เรียบง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่เสร็จงานไว มีเวลาเอาไปทำอย่างอื่น

Himpro Online ออกแบบให้ลดการใช้กระดาษ (paperless) ทุกบริการทำงานผ่านตัวระบบทั้งหมด แต่ก็ยังคงสามารถพิมพ์ได้ ถ้าต้องการ

Himpro Online ออกแบบมาให้สามารถออกรายงานต่างๆได้อย่างยืดหยุ่น และ sync กับระบบ cloud ของ himpro เพื่อให้หน่วยบริการได้รายงานใหม่ๆ ที่ต้องใช้รายงานผู้บริหาร และไอทีสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้อย่างสะดวก และง่ายดาย

ระบบงานที่สามารถใช้งานได้

 • ทำบัตรใหม่, แก้ไข้ข้อมูลบุคคลของคนไข้
 • ลงทะเบียนตรวจ
 • คัดกรองคนไข้
 • ตรวจรักษาคนไข้, สั่งยา,สั่งแลป,สั่ง xray, สั่ง order ค่าใช้จ่ายในการให้บริการต่างๆ
 • เรียกคิว, บริหารจัดการคิว, หน้าสำหรับตู้ Kiosk, หน้าสำหรับ TV แสดงคิว และเรียกชื่อผู้ป่วยเข้ารับบริการ
 • ระบบงานห้องยา
 • ระบบงานห้องแลป
 • ระบบงานห้อง xray
 • ระบบรายงานต่างๆ

ระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

 • ระบบ ipd paperless

ระบบที่จะพัฒนาต่อในอนาคต

 • ระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
 • ระบบบริหารจัดการด้านพัสดุ
 • ระบบบริหารจัดการด้านเอกสาร
 • ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล