20 พฤษภาคม 2024

System Requirements

ความต้องการของระบบ Himpro

Databases Server

ระบบปฏิบัติการWindows Server, Linux
Databases SoftwareMySQL 5.7 ขึ้นไป, MariaDb 10.4 ขึ้นไป
CPU6 Core 12 Thread ขึ้นไป
RAM32 GB ขึ้นไป
StorageSSD 512 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดโรงพยาบาล

Web Server สำหรับรัน Himpro Online, Himpro API, Himpro HRM

ระบบปฏิบัติการWindows Server
Databases SoftwareMongoDb 5.0 ขึ้นไป
CPU6 Core 12 Thread ขึ้นไป
RAM32 GB ขึ้นไป
StorageSSD 512 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดโรงพยาบาล
Internet Public IP1 IP จริงสำหรับการใช้งานออนไลน์นอกโรงพยาบาล
Hardware Firewallเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก

Client Computer สำหรับรัน Himpro Desktop

ระบบปฏิบัติการWindows 7 SP2 ขึ้นไป
Softwaremicrosoft .net framework 4.8 ขึ้นไป
CPU4 Core 4 Thread ขึ้นไป
RAM8 GB
StorageSSD 128 GB ขึ้นไป