22 กรกฎาคม 2024

การ set Auto Start VM ในกรณี server ดับ หรือ reboot host ใน VMware Esxi

ในกรณี Server เกิดไฟดับ แล้ว พอไฟมา Server จะเปิดด้วยตัวเอง แต่ VM ที่อยู่ด้านใน กลับไม่ Start ต้อง login เข้ามา Start VM ด้วยตัวเอง เกิดความไม่สะดวก วันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าให้ Autostart VM ใน VMware Esxi กัน

1. Login เข้าระบบ

ทำตามขั้นตอนตามภาพ แค่นี้ก็เสร็จแล้ว