22 กรกฎาคม 2024

การกำหนดพิกัด GPS และแก้ไขฐานประชากร ใน Himpro Online

ใน himpro Online สามารถปักหมุดพิกัด gps ให้กับคนไข้ได้ เพื่อประโยชน์ในการออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการปรับแก้ไขข้อมูลประชากร เช่น ข้อมูล type area, สถานะการจำหน่าย, วันที่จำหน่าย เป็นต้น โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

ค้นหาคนไข้ที่ต้องการ

ค้นหาข้อมูลค้นไข้ได้จาก hn,เลขบัตรประชาชน, ชื่อ – สกุล, หรือ ชื่อ – สกุล มารดา
ตัวอย่างเมื่อค้นหาข้อมูลค้นไข้ที่ต้องการได้แล้ว
เลือนลงมาล่างสุด

ปุ่ม “ประชากร” สำหรับการแก้ไขข้อมูลประชากร

ปุ่ม “แผนที่” สำหรับบันทึกและดูข้อมูลพิกัด gps

ตัวอย่างหน้าจอแก้ไขข้อมูลประชากร
ตัวอย่างหน้าจอพิกด gps

สามารถคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้จากแผนที่ แล้วกด “save” ได้เลย

ปุ่ม “ตำแหน่งปัจจุบัน” เป็นการแสดงตำแหน่งปัจจุบันตาม gps ของเครื่องเรา ที่เราอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถกด save ได้เลยหากต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

คนที่ยังไม่ได้กำหนดพิกัด gps จะแสดงข้อมูลในช่อง latitude,longitude เป็นว่างเปล่า

ปุ่ม “นำทาง” สำหรับส่งพิกัด gps ไปยัง google map เพื่อเปิดแผนที่นำทางได้

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาไม่แสดงแผนที่

ให้กด Zoom ใน browser + / – ก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้