19 มิถุนายน 2024

การส่งข้อมูล 16 แฟ้ม เข้าระบบ Financial Data Hub (FDH) ด้วย Himpro HRM

หน้าเว็บระบบ FDH https://fdh.moph.go.th/hospital/

ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ ระบบ FDH https://fdh.moph.go.th/accountcenter

ลิ้งค์สำหรับสมัครใช้งานระบบ FDH https://moph.cc/pyMPY8suX และ https://moph.cc/V30I9FmZD

  1. login เข้าสู่ระบบ Himpro HRM
login to hrm

2. กำหนด Username, password ของระบบ FDH

กำหนด username,password ระบบ fdh

3. ไปที่เมนู “ประมวลผล 16 แฟ้ม”

เพิ่มกลุ่มสิทธิ
กำหนดสิทธิ์
บันทึกสิทธิ์

4. Reflash page 1 ครั้ง เพื่อแสดงกลุ่มสิทธิ์ที่ได้ตั้งค่าไว้

เลือกกลุ่มสิทธิ์สำหรับประมวลผล

5. เมื่อประมวลผลเสร็จจะมีหน้าต่างแจ้ง เราสามารถ Download 16 แฟ้มออกมาได้ แต่ 16 แฟ้มนี้สำหรับส่ง E-Claime เท่านั้น

16 แฟ้มสำหรับส่ง E-Claim

6. เริ่มส่งข้อมูลเข้าระบบ FDH

กดส่งออก 16 แฟ้ม FDH ระบบจะเริ่มส่งข้อมูลเข้าระบบ FDH ผ่าน API

7. เมื่อประมวลผลเสร็จจะมีหน้าต่างแจ้งเตือน จากตัวอย่างส่งผ่าน api ไม่สำเร็จเพราะ username,password ของระบบ FDH ไม่ถูกต้อง ต้องไปตรวจสอบ username,password ใหม่ ให้กด “ใช่” เพื่อ Download 16 แฟมสำหรับเอาไปอัพโหลดเข้าระบบ FDH ด้วยตัวเองที่หน้าเว็บของระบบ FDH >> Link

กด “ใช่” เพื่อ Download 16 แฟ้ม สำหรับระบบ FDH

8. login เข้าระบบ FDH

เลือก TXT มีหัวคอลัมน์

9. แล้วแตกไฟล์ 16 แฟ้มที่ Download ไว้ แล้วอัพโหลดผ่านหน้าเว็บของระบบ FDH

ข้อสั่งเกตุ 16 แฟ้มสำหรับระบบ FDH จะไม่มีตัวเลข 4 หลักด้านหลัง

10. เมื่ออัพโหลดเสร็จ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือน

อัพโหลดผ่านหน้าเว็บสำเร็จ