20 พฤษภาคม 2024

การส่งและตรวจสอบข้อมูล PHR เข้าระบบ MOPH PHR

Himpro ส่งข้อมูล PHR (personal health record) เข้าระบบ moph phr ผ่าน Himpro online โดยมี 2 ทางเลือก คือ

 1. ส่งผ่านระบบอัตโนมัติ
 2. ส่งด้วยตัวเองแบบ manual

การส่งแบบอัตโนมัติ

เงื่อนไขการส่งแบบอันโนมัติ

 1. ส่งอัตโนมัติตอน 22.00 น. ถึง 04.00 น.
 2. ส่งเฉพาะ visit ที่มีสถานะเป็น “ตรวจและกลับบ้าน”
 3. ต้องเปิดฟังชั่นการส่งใน config.json “enable_send_moph_phr”: true
 4. กำหนดว่าจะให้ส่งข้อมูลล่าสุดกี่วัน “enable_send_moph_phr”: true
 5. ใส่ pin code 6 หลักทุกวันในเว็บ https://cvp1.moph.go.th/dashboard
 6. เปลี่ยนรหัสผ่าน moph ic ทุก 7 วัน https://cvp1.moph.go.th/accountcenter
ตัวอย่างไฟล์ config.json
การเปิด folder ที่เก็บไฟล์ config.json
ตั้งค่า Idle Time-out ให้เท่ากับ 0 เพื่อให้ระบบทำงานต่อเนื่องแม้ไม่มี request เข้ามา
เปิดหน้า home page ทิ้งไว้ มันจะกระตุ้นให้ตัวเว็บทำงานอยู่เสมอ

การส่งแบบ manual

ตั้งค่า username,password moph ic โดยการคลิกที่ชื่อของตัวเอง แล้วคลิปที่แทบ moph ic แล้วกำหนด username,password แล้วกด Save

กำหนด username,password moph ic

ไปที่เมนู “Moph PHR” จากนั้นกำหนด วันที่ต้องการจะดึงข้อมูลมาส่ง แล้วกด ปุ่ม “ประมวลผล” ระบบจะแสดงข้อมูลคนไข้ทั้งหมดที่มารับบริการในวันที่กำหนด

 1. ปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในตาราง (จะส่งข้อมูลใหม่ทั้งหมดแม้เคยถูกส่งไปแล้วก็ตาม)
 2. ปุ่ม “Send” ในแต่ละแถวข้อมูล สำหรับข้อมูลของแต่ละ visit
 3. เมื่อกด “ส่งข้อมูล” แล้วรอจนกว่าระบบจะส่งข้อมูลสำเร็จ เมื่อเสร็จแล้ว กด ประมวลผลอีกครั้ง เพื่อแสดงผลการส่ง หากส่งสำเร็จสถานะการส่งจะขึ้น OK หากมีข้อผิดพลาด แจะแสดงข้อความ error ให้ทราบว่า error เพราะอะไร
ตัวอย่างข้อมูลที่แสดง
ตัวอย่างผลการส่งข้อมูลแต่ละรายการ

การตรวจสอบ

สามารถเข้าเว็บไซว์ https://phr1.moph.go.th/dashboard เพื่อตรวจสถานะการส่งข้อมูลได้ และดูข้อมูลที่ส่งเข้าไปในระบบ

สามารถประมวลผลดูว่าส่งข้อมูลคนไข้คนไหนเข้าไปในระบบบ้าง ได้จากเมนู Orgnization
ตัวอย่าง Dashboard สรุปการส่งข้อมูล