20 พฤษภาคม 2024

การบีบอัด pdf ให้เล็กลงเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

Adobe Acrobat Pro เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ PDF ที่มีประสิทธิ์ภาพ วันนี้เราจะมาใช้มันบีดอัดไฟล์ pdf ให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลง เพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ pdf เรามาดูขั้นตอนการบีดอัดกันเลย

ตัวอย่างไฟล์ที่จะบีดอัด ก่อนบีบอัดมีขนาด 43 MB.
  1. เปิดโปแกรม Adobe Acrobat Pro ขึ้นมา แล้วเลือก All Tools > จากนั้นเลือก Compress a PDF

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการบีดอัด

3. คลิก Advanced Optimization

4. เลือก Setting = Mobile จากนั้นคลิก Ok

คลิก OK โปรแกรมจะให้เรา ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ แล้วโปรแกรมก็จะเริ่มทำการบีดอัด จะใช้เวลาสักพัก

เมื่อบีบอัดเสร็จจะทำให้ไฟล์ pdf ของเราลดขนาดลง จาก 43 Mb เหลือ 21 Mb ลดไปเกือบ 50%