20 พฤษภาคม 2024

Reverse Proxy คือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์ไคลเอ็นต์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยส่งต่อคำขอของไคลเอ็นต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ และถ่ายทอดการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์กลับไปยังไคลเอ็นต์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดการคำขอและการตอบกลับในนามของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปจะใช้ Reverse Proxy เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการโฮสต์เว็บและปรับใช้แอปพลิเคชัน

ติดตั้ง ARP (Application Request Routing)

 1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ เว็บไซต์ Application Request Routingแล้วคลิกปุ่ม ติดตั้ง
 2. คลิก อนุญาต แล้วคลิก ใช่
 3. ในหน้าต่างของ Web Platform Installer, ให้คลิกที่ Install.
 4. ดูคอมโพเนนต์ที่จะติดตั้ง แล้วคลิก ฉันยอมรับ เมื่อตัวติดตั้งเสร็จสิ้นการติดตั้งจะแสดงข้อมูลสรุปที่แสดงสิ่งที่ติดตั้ง
 5. คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ออก

ติดตั้ง URL Rewriter

 1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ URL Rewrite websiteแล้วคลิกปุ่ม ติดตั้ง
 2. คลิก อนุญาต แล้วคลิก ใช่
 3. ในหน้าต่างของ Web Platform Installer, ให้คลิกที่ Install.
 4. ดูคอมโพเนนต์ที่จะติดตั้ง แล้วคลิก ฉันยอมรับ เมื่อตัวติดตั้งเสร็จสิ้นการติดตั้งจะแสดงข้อมูลสรุปที่แสดงสิ่งที่ติดตั้ง
 5. คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ออก

เริ่มการตั้งค่า

เปิดใช้งาน Proxy

ดับเบิลคลิกที่ Application Request Routin
คลิก Server Proxy Setting
ติ๊ก Enable proxy แล้วกด Apply

เริ่มกำหนด reverse proxy ที่ต้องการ

1. สร้าง Site ขึ้นมา
ห้ามใช้ path ซ้ำกับ site อื่น
ดับเบิลคลิกที่ URL Rewrite บน site นั้น
คลิก Add Rule(s)
คลิก Reverse Proxy
ใส่ลิ้งที่ต้องการชี้ไป แล้วคลิก OK

หมายเหตุ ถ้าไม่มี URL Rewriter ให้ติดตั้ง ดังนี้

 1. Open “Server Manager.”
 2. Go to “Manage” > “Add Roles and Features.”
 3. In the “Features” section, locate and select “URL Rewrite.”
 4. Follow the installation wizard to add the module.