25 เมษายน 2024

การขอ Authen Code สปสช ผ่าน Himpro Online

การติดตั้ง Himpro Online Agent สำหรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน คลิก

วิธีการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. ขอ authen โดยไม่เปิด visit (ระบบจะไม่บันทึกเลข authen code ที่ได้ลงใน visit เพราะไม่มีการเปิด visit ให้)

การขอ Authen แล้ว Error อาจจะเกิดจากคนไข้ได้ขอ authen บริการนั้นแล้วในวันนี้

2. การขอ authen code แบบเปิด visit ด้วย (ระบบจะบันทึกเลข authen ลงในฐานข้อมูลด้วย)