25 มีนาคม 2023

การขอ Authen Code สปสช ด้วย Himpro Desktop

ติดตั้งโปรแกรมเตรียมความพร้อม

  1. ติดตั้งโปรแกรม Himpro_Online_Agent_2.3.exe สามารถดาวห์โหลดได้ในเว็บ Himpro Online ของโรงพยาบาล

2.เข้าไปที่ Path “C:\himpro_smart_agent\nhso_smart_card_agent” เพื่อ Config Token สปสช

คู่มือการติดตั้ง NHSOSecureSmartCardAgent

ลิ้งตรวจสอบว่า NHSOSecureSmartCardAgent ทำงานหรือไม่

ลิ้งดู Token Code สปสช

เริ่มใช้งาน

1.เข้าระบบงานห้องบัตร ไปที่เมนู “ทำบัตร” จากนั้นไปที่ เมนู “เพิ่มF3”

2.กด “Gen”