25 มีนาคม 2023

มีอะไรใหม่ ใน Himpro Desktop V3

Himpro Desktop ปรับปรุงใหม่ อยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง ไปดูกันเลย

 • ระบบ authentication สปสช หน้าห้องบัตร
 • เพิ่มการแสดง เลข authen ในหน้าบริการทุกหน้า และหน้าประวัติการรักษา จะผูกกับ visit ที่รับบริการ
 • ระบบ ทำบัตรใหม่/บัตรเก่า ดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน
 • การส่ง admit แยกประเภท ip normal,ods,imc
 • เพิ่ม ปุ่มปริ้น summary 501,502,503,ODS
 • Low risk ANC เมนูส่งเสริม (Er,Pcu)
 • เพิ่มเมนูคัดกรองสุขภาพจิต 2Q 9Q (แท็บ:สุขภาพ2) เพื่อส่งออก 16 แฟ้ม ส่งเบิก Eclaim PPFs
 • เพิ่มเมนู วางแผนครอบครัว (ห่วงอนามัย,วิธีคุมกำเนิดอื่นๆ) เชื่อมส่งออก 16 แฟ้ม ส่ง Eclaim PPFs (แท็บสุขภาพ2)
 • เพิ่มเมนู คัดกรองวัณโรค เชื่อมกิจกรรมส่งออก 16 แฟ้ม ส่งเบิก Eclaim PPFs (แท็บสุขภาพ2)
 • นัด : ใบสั่งยาล่วงหน้า ให้สามารถส่งออก item ว่า order อะไรบ้าง และถ้ามาตามนัด ข้อมูลในใบสั่งยาจะขึ้นให้อัตโนมัติ ตาม order ที่สั่งไว้ เมื่อลงทะเบียน
 • PI : สามารถจัดกลุ่ม ทะเบียน/อาการสำคัญ ใช้รหัสแทนการพิมพ์ได้ โดยการ (เคาะ spacebar 1 ครั้ง ใส่รหัสที่ตั้งไว้ เคาะ spacebar 1 ครั้ง แล้ว กด enter) ข้อความที่ตั้งไว้ จะปรากฎในช่อง PI
 • เพิ่มระบบการถ่ายภาพ เชื่อมข้อมูลระหว่าง Himpro online กับ Himpro desktop เพื่อใช้การบริการทางการแพทย์ เช่น ออกหน่วยชันสูตร นอกพื้นที่ และการถ่ายภาพประกอบการรักษาพยาบาลอื่นๆ
 • เมนู admin เพิ่มกำหนดสิทธิการสั่ง order ได้ตามกลุ่ม user
 • เพิ่มทะเบียนกลุ่มเจ้าหน้าที่ ใช้กรณีชื่อแพทย์และสหวิชาชีพ มีจำนวนมาก กำหนดให้แสดง ตามกลุ่มที่ต้องการ ไม่ต้องค้นหาชื่อแพทย์ทั้งหมด
 • หน้า doctor เพิ่มการแสดงสิทธิการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วย ใน visit นั้นๆ
 • IPD : เมนูทะเบียน เพิ่ม สถานะการแบ่งประเภทการ admit (ip normal,odd,imc) กรณี ods จะไม่รวมกับ ip normal,imc เมื่อประมวล 16 แฟ้ม ส่ง cmi กระทรวง
 • IPD : เมนู incharge ปรับสคริปการย้ายเตียง ย้ายตึก ให้สามารถย้ายได้ ไม่มีผู้ป่วยค้างอยู่ตึกเดิมเมื่อมีการย้าย
 • IPD : เมนูสั่งอาหาร สามารถปรับอาหารได้อัตโนมัติ ตามเมนูก่อนหน้า
 • IPD : บันทึกสรุปเวร : เพื่อดึงรายงานยาฉีด ยากิน ตาม order แพทย์ จำแนกรายเตียง ใช้ประกอบการบริหารจัดการผู้ป่วยในเวร
 • IPD : ปรับให้สามารถเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลได้ ในใบสั่งยา ใช่กรณี พรบ.เกิน 3 หมื่น และ ปกส.หลัง 72 ชม. เพื่อออกออกรายงานค่ารักษาพยาบาลตามใบสั่งยา
 • การเงิน : ปรับระบบค้างชำระ ให้สามารถจ่ายยอดค้าง,ตัดยอดรายวัน ได้
 • การเงิน : ปรับระบบการเชื่อมเครื่อง EDC : HIMPRO ให้สามารถรับ ส่ง ข้อมูลระหว่างกันได้ แม้มีหลายใบสั่งยา
 • เชื่อมข้อมูล 3 ระบบ Himpro desktop,Himpro online,Himpro HRM ในการบริหารจัดการระบบ ตั้งแต่การให้บริการผู้ป่วย-การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล