25 เมษายน 2024

การประมวลผลรายงาน จาก ฟังชั่น รายงานแบบกำหนดเอง

รายงานแบบกำหนดเอง

Himpro Online มีฟังชั่นที่ชื่อว่า “รายงานแบบกำหนดเอง” ที่อนุญาติให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานของตัวเองได้ โดยผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ (Role) เข้าถึง ระบบรายงาน และถ้าต้องสร้างรายงานก็ต้องมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) ถึงจะสามารถสร้างรายงานได้

1. เลือกรายงาน

2. ค้นหารายงาน

3. กำหนดตัวแปล

4. ประมวลผลข้อมูล

5. ส่งออกข้อมูล