3 กุมภาพันธ์ 2023

Himpro Online รองรับการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์

himpro online ได้ทำการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินออนไลน์ของบริษัท Thai Dot Com Payment Co., Ltd. เพื่อใช้งานระบบรับชำระเงินออนไลน์ จึงทำให้คนไข้สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลผ่าน QR Code,บัตรเครดิต, Internet Backing ได้ ยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลให้ทันสมัยขึ้น

โรงพยาบาลที่ใช้งาน Himpro Online อยู่แล้วจะได้รับการอับเกรดเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้ฟรี!