22 กรกฎาคม 2024

การใช้งานฟังชั่น ส่งยาทางไปรษณีย์ ใน Himpro Desktop

1. เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่าง

2. สั่งยา และระบุที่อยู่ที่ต้องการรับยาทางไปรษณีย์

3. การพิมพ์ฉลาก และออกรายงาน

เมนู “รายงาน” > “รายงานใบสั่งยาที่จัดส่งทางไปรษณีย์”

รายงาน

4. ตัวอย่างฉลาก

สามารถ ปรับแต่งฉลากได้เองตามความต้องการ