25 เมษายน 2024

การนำเข้าไฟล์ EKG ด้วย Himpro Online

สามารถนำเข้าได้ 2 แบบ คือ

1. นำเข้าแบบกลุ่ม

เราต้องไปตั้งชื่อไฟล์ pdf ekg ของเราให้เป็นชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย hn คนไข้(ไม่ต้องมีศูนย์นำหน้า) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย “_” เช่นเราต้องการอับโหลดไฟล์ของ hn 0000123 เราก็ตั้งชื่อไฟล์เป็น 123_ekg.pdf จากนั้นก็ add file แล้วทำการอัพโหลดได้เลย รอจนแทปสีฟ้าหายไปทั้งหมดทุกไฟล์ ก็จะถือว่าอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์

2. การนำเข้าแบบรายคน

ค้นหา hn ที่ต้องการอัพโหลดไฟล์ ด้วยช่องค้นหา hn แล้ว แนบไฟล์ จากปุ่มแนบไฟล์ บันทึกหมายเหตุ (ว่างได้) แล้วกด Upload

การตรวจสอบ

สามารถใช้ช่องค้นหา hn ในการค้นหาข้อมูลภาพ ekg ได้ ถ้ามีข้อมูลการอัพโหลด จะแสดงข้อมูลในส่วนของรายการไฟล์ ekg สามารถเปิดดู หรือลบภาพได้

การดูภาพ EKG ใน Himpro Desktop