25 มีนาคม 2023

ระบบจัดการฟอร์ม fr3 ของ himpro desktop

himpro desktop มีฟอร์มแบบกำหนดเอง ซึ่งใช้โปรแกรม fast report ในการสร้างและแก้ไขฟอร์ม และจะมักมีปัญหาปวดหัวเมื่อต้องไปติดตั้งฟอร์มให้กับ client เครื้องใหม่ ฟอร์มไม่เหมือนกับเครื่องอื่น หรือฟอร์มหาย หรือปัญหา error อื่นๆ อีกมากมาย ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อมีระบบจัดการฟอร์มของ himpro desktop โดยระบบมีฟังชั่นดังนี้

  1. Upload file .fr3 เข้ามาเก็บไว้ใน server ได้
  2. จัดการแก้ไข sql ของฟอร์มนั้นๆ ได้ผ่านหน้าเว็บ
  3. Upload ภาพตัวอย่างของฟอร์มนั้นๆ เพื่อให้สามารถดูตัวอย่างก่อน Download ไปใช้งาน
  4. Export ฟอร์มสำหรับการแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นใช้ หรือจะเป็นการสำรองไว้ในเครื่องของเราก็ได้ โดยการ export จะส่งออกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับฟอร์มนั้นๆเช่น คำสั่ง sql, file .fr3, ภาพตัวอย่าง
  5. Import ฟอร์มจากโรงพยาบาลอื่น หรือจากที่เราได้สำรองเอาไว้
  6. Download เฉพาะไฟล์ .fr3 เพื่อนำไปใช้งานเพียงไฟล์เดียวได้