25 มีนาคม 2023

การ Upload ภาพผลแลป ด้วย Himpro Online

Himpro Online สามารถอัพโหลดภาพ ekg เข้าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล himpro ได้ เพื่อให้แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ สามารถเปิดดูภาพ ekg ได้ใน Himpro Desktop โดยสามารถอับโหลดได้ง่ายๆ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. อับโหลดเป็นกลุ่ม

โดยการตั้งขื่อไฟร์เป็น hn คนไข้ (รองรับไฟล์ .pdf และ .jpg) เช่นต้องการอัพโหลดของ hn 000001234 ก็ให้ตั้งชื่อเป็น 1234_abc.pdf (abc ตั้งชื่ออะไรก็ได้) ระบบจะถือว่าเลขข้างหน้าก่อน _ เป็น hn จากกด add file แล้ว Upload ได้เลย รอจนกว่าแทปสถานะสีฟ้าจะหายไป ถึงจะแสดงว่าอับโหลดสำเร็จ

2. อัพโหลดแบบรายคน

โดยการค้นหา hn ที่ต้องการอับโหลด แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการอับโหลด จากนั้นก็กด Upload ได้ทันที (รองรับไฟล์ .pdf, .jpg)

รายการแลป

ข้อมูลรายการแลปด้านล้างเป้นข้อมูลรายการภาพผลแลปของคนไข้ที่มีในฐาน himpro เฉพาะรายการที่เป็นภาพและมีการอับโหลดเข้าไปใน himpro สามารถ ลบ และเปิดดูภาพได้

การดูภาพใน Himpro Desktop

สามารถดูในหน้า ประวัติชันสูตรทั้งหมด