Himpro จัดโปรโมชั่นพิเศษ ขึ้นระบบ Himpro Desktop ฟรี! โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. โรงพยาบาลจะได้รับการติดตั้งระบบฐานข้อมูล Himpro และโปรแกรม Himpro Desktop เวอร์ชั่นล่าสุด
2. โรงพยาบาลต้องโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบ Himpro ด้วยตัวเอง (มีบริการนี้หากซื้อ Support)
3. โรงพยาบาลต้องจัดอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง
4. Promotion ไม่รวมค่าบริการ Support
5. Promotion ไม่รวมระบบ HRM
6. Promotion ไม่รวมระบบ Himpro Online

จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2566