การอัพโหลดไฟล์ ชาร์ท ipd (pdf)

เป็นฟังชั่นสำหรับอัพโหลดไฟล์สแกนชาร์ทข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน (ipd) เพื่อให้แพทย์เปิดดูประวัติการรักษาในแผนกผู้ป่วยในได้อย่างสะดวก ในโปรแกรม himpro desktop การอับ

1. อัพโหลดทีละหลายไฟล์

ตั้งชื่อไฟล์ pdf ให้เป็นเลข AN ของผู้ป้วยคนนั้นๆ แล้วตามด้วย “_” เช่น an 65-00001 ก็ตั้งชื่อเป็น 65-00001_abc.pdf ข้อความหลังเครื่องหมาย “_” เป็นข้อความอะไรก็ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “Add files” ใน Upload แบบกลุ่ม รองรับไฟล์ pdf เท่านั้น และส่งได้ครั้งละ 20 ไฟล์ เมื่อเลือกไฟล์ครบตามที่ต้องการแล้ว คลิก “Start upload” แล้วรอจนกว่าแถบสถานะสีฟ้าจะหายไปหมด แสดงว่าการอับโหลดเสร็จสิ้นแล้ว

2. อับโหลดทีละไฟล์

แบบนี้ไม่ต้องตั้งชื่อไฟล์ แต่จะต้องค้นหา an ที่ต้องการอัพโหลด โดยต้องใส่ an แบบเต็ม ตามที่รูปแบบที่โรงพยาบาลกำหนดเช่น 65-00001 แล้วกด enter ระบบจะค้นหาว่ามี an นี้อยู่ในระบบ himpro หรือไม่ หากพบจะแสดงชื่อคนไข้ขึ้นมา หากไม่พบจะแสดงหน้าต่างเตือนว่าไม่พบข้อมูล an นี้ให้ตรวจสอบเลข an ใหม่

จากนั้นกด “Browse” เลือกไฟล์ pdf ของ an นี้ แล้วกด “Upload” เมื่ออัพโหลดเสร็จสิ้นจะมีหน้าต่างแจ้งเตือน

ดูไฟล์ที่อัพโหลดเข้าไป

ใส่ an ที่ช่องค้นหา หามีไฟล์ จะแสดงรายการไฟล์ใน รายการไฟล์สแกน และสามารถคลิกปุ่ม “เปิด” เพื่อดูไฟล์ที่อับโหลดเข้าไปได้

การเปิดดูไฟล์ที่สแกนใน Himpro Desktop

เปิดเมนู “ประวัติเก่า” แล้วใส่ hn ที่ต้องการดู แล้วคลิก “เวชระเบียนผู้ป่วยใน (ภาพสแกน)”

ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดดูไฟล์ประวัติผู้ป่วยใน