25 มีนาคม 2023

การนำเข้า และรายงานการขอ authen code สปสช ด้วย Himpro HRM

1. Login เข้าสู่ระบบ HRM

2. ไปที่เมนู ข้อมูลพื้นฐานระบบ > นำเข้า AuthenCode

การส่งออกเลข authen code จากเว็บสปสช และการนำเข้า จะเหมือนกันกับการนำเข้าผ่าน Himpro Online คลิกคุ่มือการนำเข้าเลข AuthenCode ผ่าน Himpro Online

3.การออกรายงานการขอ Authen Code

กำหนดวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด แล้วกด “ประมวลผล” โปรแกรมจะดึงข้อมูลสักครู่ เมื่อเสร็จสิ้นจะแสดงรายงานออกมาในส่วนของ รายละเอียด สามารถส่งออก Excel ได้