25 เมษายน 2024

การส่งข้อมูล DM/HT/EPI เข้าระบบ MOPH Claim ด้วย Himpro HRM

1. ไปที่เมนู ส่ง MophIC > MophClaim

การตรวจสอบ Error

เมื่อกดข้อมูลเข้า MophIC ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะมีหน้าต่างแจ้งว่าดำเนินการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบผลการส่งได้ที่เว็บของ moph claim