24 กันยายน 2023

การติดตั้งระบบ Himpro Online (แบบย่อ)

ความต้องการระบบ

  • Web Server ไม่แนะนำให้ใช้ Server เดียวกันกับ Server Database Himpro
  • Web Server Application เช่น IIS, NGINX, Apache ในบทความนี้จะติดตั้งด้วย IIS
  • .Net Core 3.1
  • ระบบปฏิบัติการ รองรับ Windows, Linux, Mac

การติดตั้งกับ IIS บน Windows

ติดตั้ง HimproAPI

  1. ติดตั้ง Git หากมีอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย
  2. ใช้คำสั่ง ข้างล่างนี้เพื่อ dowload ไฟล์ Hipro API มาไว้ในเครื่อง
git clone https://github.com/yoonturbo/HimproAPI.git

3. วิธีการติดตั้งเพิ่มเติมตัวอย่างดูใน “การติดตั้งระบบส่งข้อมูลยา โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน”

4. ตั้งค่าตั้งค่าตามคำแนะนำใน README ของ HimproAPI

ติดตั้ง Himpro Online

ดำเนินการทุกอย่างเหมือนกันกับการติดตั้ง HimproAPI ติดตั้งใน Server เดียวกันได้ แค่เปลี่ยน link ในการ clone เป็น

git clone https://github.com/yoonturbo/HimproOnline.git

README himpro online

การแก้ไขฟอร์มรายงาน ด้วยโปรแกรม FastReport

โดยรายงานจะเป็นไฟล์ .frx อยู่ที่ root directory เลย และอยู่ใน folder /Reports

การทดสอบการใช้งาน

ทดสอบใช้งาน api ด้วยการ เข้าไปที่ {ipของเครื่อง}/swagger

ถ้าสามารถเข้าหน้านี้ได้แสดงว่าผ่าน และของ ใช้ api CheckLogin ดู ถ้าใช้ได้ก็แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว

ทดสอบใช้งาน Himpro Online ด้วยการเข้าไปที่ ip server

หากสามารถเข้าใช้งานหน้านี้ได้ก็แสดงว่าผ่าน และลอง Login ด้วย Username ของ Himpro ดู ถ้า login สำหรับจะเข้าไปที่หน้าหลักของ Himpro Online

ตัวอย่างหน้าหลัก Himpro Online