19 มิถุนายน 2024

การลงทะเบียนตรวจ ใน Himpro Online

1. login เข้าสู่ระบบ Himpro Online

2. เลือกเมนู “ลงทะเบียนตรวจ”

3. ค้นหาผู้ที่ต้องการลงทะเบียนตรวจ โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธีคือ ด้วย HN และ เลขบัตรประชาชน

จากนั้นทำการอับเดทเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วย เลือกประเภทการมาตรวจต่างๆ เลือกจุดลงทะเบียน, คลินิก, จุดคัดกรองที่จะส่งไป แล้วกด “ลงทะเบียน”

การเลือกสิทธิ์

ระบบสามารถค้นหาสิทธิ์ออนไลน์ได้ แต่ยังไม่สามารถเลือกสิทธิ์ให้อัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาเลือกสิทธิ์เองตามข้อมูลที่ปรากฏ

เมื่ดกดลงทะเบียนแล้วจะมีหน้าต่างแสดงคิว และปุ่มให้พิมพ์ใบคิว และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

เมื่อคลิก “พิมพ์ใบยินยอมฉีดวัคซีนโควิด”

หมายเหตุ fonts ที่ใช้ คือ th thaisarabun new ในเครื่องต้องติดตั้ง fonts นี้ก่อน รายงานถึงจะออกมาสวยตามภาพ ดาวโหลด fonts ได้ที่