การติดตั้ง ระบบส่งข้อมูลใบสั่งยาเข้า cloud สปสช โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน สำหรับ Himpro (IIS Windows)

เป็นเว็บ Application สำหรับส่งข้อมูลใบสั่งยา โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้านของ สปสช.

ความต้องการระบบ

  • Himpro Database ต้องเป็น MySQL 5.7 ขึ้นไป
  • Web Server Windows,Linux,Mac แต่ในตัวอย่างนี้จะแนะนำการติดตั้งบน windows ก่อน
  • ASP.net Core 3.1 Runtime หรือสูงกว่า
  • โปรแกรม Git

เตรียมความพร้อม

  1. ติดตั้ง Windows Server และ IIS Web Server
  2. ติดตั้ง ASP.net Core Runtime (Downloads) เลือกสำหรับ windows และเป็น Hosting Bundle
  3. ติดตั้งโปรแกรม Git

เริ่มติดตั้ง

  1. ไปที่ folder ที่ต้องการเก็บไฟล์เว็บไว้
  2. เปิดโปรแกรม git cmd แล้วใช้คำสั่ง cd ไปที่ folder ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้
git clone https://github.com/yoonturbo/HimproDrugToHome.git

3. แก้ไขไฟล์ DbConfig.txt, HosConfig.txt ให้เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลของเรา

4. ไปที่ IIS > Sites > Add Website…

5. กลับไปที่ folder “HimproDrugToHome” แล้วคลิกขวาเลือก Properties

6. รันคำสั่ง sql เพื่อสร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูล โดยใช้ไฟล์ drug_store.sql ไปรันในโปรแกรม heidisql หรือ navicat

ทดสอบ

Login ด้วย Username,password ของ Himpro ได้เลย หาก user ไหน login ไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ใน Himpro ดูแล้วลองมาล๊อกอินในหน้านี้อีกครั้ง

การอับเดท

ในกรณีที่มีการอับเดทสามารถอับเดทเว็บได้ โดยการใช้คำสั่ง Git pull

  1. stop web site ก่อน (ใน IIS)

2. ใช้คำสั่ง git pull (ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง)

git pull

3. กด Start Web Site ใน IIS