25 เมษายน 2024

การใช้งาน ระบบส่งข้อมูลยา เข้า cloud สปสช โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน

ตามโครงการ รับยาร้านยาใกล้บ้านของ สปสช ทางทีมผู้พัฒนา himpro ได้ดำเนินการตามนโยบายของ สปสช. ได้จัดทำระบบส่งข้อมูลใบสั่งยาเข้าระบบ cloud ของสปสช ผ่าน web service ของสปสช. เรียบร้อยแล้ว วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานระบบนี้กัน

เริ่มการใช้งาน

  1. เข้าเว็บไซว์ผ่าน IP Address ของระบบส่งข้อมูลใบสั่งยา เลข IP จะขึ้นอยู่กับไอทีแต่ละแห่งจะตั้ง ซึ่งไม่เหมือนกัน

2. Login ด้วย Username, password ของ Himpro (ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้) หากไม่สามารถ login ได้ ให้ลองเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในโปรแกรม himpro เพื่อให้ระบบ gen password ใหม่ แล้วลองกลับมา login อีกครั้ง

3. ใส่วันที่สั่งยา แล้ว Enter หรือคลิกค้นหาก็ได้
ข้อสังเกตุ
รูปแบบวันที่ หากเห็นเป็น dd/mm/yyyy ให้ใส่รูปแบบวันที่เป็น พ.ศ. (31/12/2563)
หากเห็นเป็น mm/dd/yyyy ให้ใส่เป็น ค.ศ. (12/31/2020)

  • ค้นหาข้อมูลต่างๆตามข้อมูลที่แแสดงได้
  • เรียบลำดับข้อมูลต่างๆได้
  • เมื่อต้องการส่งข้อมูลให้คลิกที่เลขที่ใบสั่งยาที่ต้องการส่งข้อมูล เพื่อเปิดดูรายละเอียดข้อมูลก่อนส่ง

หากส่งข้อมูลสำเร็จจะเจอหน้าแจ้งว่าส่งข้อมูลเรียบร้อย แต่ถ้าหากส่งไม่สำเร็จ โปรแกรมจะอยู่ที่หน้าเดิมไม่ไปไหน

การเพิ่มลบจัดการร้านยาในโครงการ

คลิกที่เมนู Setting เพื่อเข้าไปจัดการร้านยาในโครงการ

การดูรายงาน ว่าได้ส่งข้อมูลใบสั่งยาไปเท่าไรแล้ว และสถานะจ่ายยาหรือยัง

คลิกที่เมนู Report จากนั้นกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน

อาจจะยังไม่สามารถดูรายละเอียดได้ว่า จ่ายยาเมื่อไร ใครเป็นคนจ่าย และอื่น เดียวจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้ในภายหลังครับ

การลบใบสั่งยาที่ถูกส่งเข้าระบบ cloud ของสปสชไปแล้ว

ไปที่เมนู “Report On Cloud” จากนั้นค้นหาใบสั่งยาที่ต้องการลบได้จากช่อง Search แล้วคลิก Delete ระบบจะแจ้งเตือนว่า Delete Complete แต่การหน้าเว็บอาจจะยังไม่ลบรายการออกให้ ต้อง Reload หน้าเว็บถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

การกำหนดรหัส TMT

ไปที่เมนู “ห้องยา” จากนั้นเลือก “เครืองมือ” > “รายการยา”

กดปุ่มแก้ไข แล้วค้นหารหัส TMT เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิก “บันทึก”

หากมีข้อส่งสัย หรือต้องการแนะนำเพิ่มเติม สามารถเพิ่มในช่องแสดงความเห็นได้ หรือจะติดต่อโดยตรงผ่าน เบอร์/ไลน์ : 0850255522