25 มีนาคม 2023

Himpro Online Agent สำหรับอ่านบัตรประชาชน smart card ในระบบ himpro online

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับติดตั้งในเครื่อง client สำหรับอ่านข้อมูลบนบัตรประชาชน smart card สำหรับระบบ himpro online

  1. ติดตั้ง โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ setup ที่ตรงตามระบบปฏิบัติการของคุณ (32bit/64bit)
  2. ติดตั้ง certs_dev_trust.bat เพื่อยอมรับ local certificate ของ dotnet core

การใช้งาน

ต้องรัน HimproOnlineAgent ไว้ก่อนการใช้งาน หากไม่รันจะใช้งานไม่ได้ (ต้องรันทิ้งไว้ห้ามปิด)