2 ธันวาคม 2022

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ Himpro online สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ Himpro online สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 8 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 18 มีนาคม 2565

ได้แก้ รางวัลนำเสนอระดับดีเด่น และ รางวัลบทความระดับยอดเยี่ยม

รางวัลคบความระดับยอดเยี่ยม
รางวัลนำเสนอระดับดีเด่น