22 กรกฎาคม 2024

การกำหนดรหัสมาตรฐาน และ adp type ให้กับรายการค่าใช้จ่ายในระบบ Himpro HRM

การกำหนดรหัส

login เข้าระบบ Himpro HRM > จัดการระบบ > ทะเบียนค่ารักษาพยาบาล

สามารถค้นหารายการที่ต้องการได้จากช่อง Search
กำหนดรหัสมาตรฐาน และ adp code แล้วกด Save เป็นอันเรียบร้อย

การค้นหารหัสมาตรฐาน

จัดการระบบ > รหัสมาตรฐาน

รหัสมาตรฐานจะอยู่ในคอลั่ม stdCode

การค้นหารหัส ADP TYPE

รหัส adp type จะอยู่ในคอลั่ม ADP_TYPE