19 มิถุนายน 2024

การตั้งค่า Google Chrome ให้เว็บไซว์ที่ใช้ http ธรรมดา สามารถ Access เข้าใช้งาน web cam, location และอื่นๆได้

ในการใช้งาน Himpro Online บางโรงพยาบาลก็ใช้แค่ http ธรรมดาเพื่อใช้งานเฉพาะภายในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ Google Chrome กลับบล๊อกการเข้าถึง web cam, location และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ himpro online วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะตั้งค่าให้ Chrome อนุญาติให้เว็บไซว์ที่เป็น http ธรรมดา สามารถ access เข้าใช้งาน webcam, location และอื่นๆ ได้

ตัวอย่าง chrome block web site http ไม่ให้ access webcam, location และอื่นๆ
  1. พิมพ์ “chrome://flags” ลงใน Address bar แล้ว Enter
  2. จากนั้นพิมพ์คำค้นหา “Insecure origins treated as secure” ในช่อง Search
  3. จากนั้นคลิกตัวเปลี่ยนเป็น Enabled
  4. วางชื่อเว็บไซว์ในช่องสี่เหลี่ยนตามตัวอย่าง สามารถใส่ได้หลายเว็บโดยใช้เครื่องหมาย , คั้น เช่น http://google.com/ http://bing.com เป็นต้น
  5. จากนั้นคลิก Relanch

ตัวอย่างการกำหนดค่า

เข้า Setting Site อีกครั้ง

เราก็จะสามารถอนุญาติให้เว็บไซว์ Access เข้าใช้งาน webcam,location และอื่นๆ ได้