20 มิถุนายน 2024

การส่งข้อมูลโรคระบาด D506 ผ่าน API กรมควบคุมโรค ด้วย Himpro Online

หมายเหตุ

  • ผู้ใช้จะต้องมี username,password ระบบ Moph IC
  • ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ “งานระบาดวิทยาประจำหน่วยบริการ” ในระบบ Moph IC ลิ้งจัดการสิทธิ์
  • กำหนด username,password ใน Himpro Online
ตัวอย่างสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมีสำหรับการส่งข้อมูลผ่าน api
คลิกที่ชื่อของตัวเองเพื่อกำหนด username,password ของ moph ic เพื่อให้ระบบนำไปใช้ส่งข้อมูล d506 ผ่าน api

ไปที่เมนู รายงานโรคระบาด R506 > ส่งรายงานโรคระบาด

ใส่วันที่เริ่มต้น และวันสิ้นสุด แล้วกดประมวลผล เพื่อค้นหาคนไข้ที่มีการ diag ที่ถูกกำหนดว่าเป็นโรคระบาด

การตั้งค่า diag โรคระบาด https://shorturl-ddc.moph.go.th/kr4tv

คลิก ตั้งค่า
สามารถ เพิ่ม/ลบ รหัส diag โรคระบาดได้จากหน้าตั้งค่านี้

การส่งข้อมูล

ก่อนทำการส่งข้อมูล ต้องบันทึกข้อมูลก่อน โดยการคลิกที่ชื่อของคนไข้

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด “Save”

ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง สถานะการส่งข้อมูล OK = ส่งสำเร็จ ถ้าส่งไม่สำเร็จจะมี Error message บอก

ปุ่ม Send จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการบันทึกข้อมูลสอบสวนโรคเข้ามาแล้วเท่านั้น

สามารถเลือกพิกัด gps สถานที่เกิดโรคได้จากแผนที่

กด ตกลง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้แล้ว
คำอธิบายปุ่มต่างๆ
การลบข้อมูลที่ส่งเข้ากรมควบคุมโรคไปแล้ว