20 พฤษภาคม 2024

การเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ใน Himpro Online

ในการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลใน himpro online สามารถ

  1. เก็บเงิน visit opd,pcu, และ ipd
  2. เก็บเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  3. เก็บเงิน ipd ระหว่างนอนรักษาตัวอยู่ได้
  4. สร้าง QR Code พร้อมเพย์ เพื่่อรับชำระเงินตามจำนวนค่าใช้จ่ายได้
  5. สร้างลิ้ง QR Code เพื่อให้ผู้ป่วยอัพโหลดสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานได้
  6. ออกใบเสร็จรับเงินได้
  7. ออกใบแนบ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้
  8. สามารถเลือกรายการที่ผู้ป่วยต้องการชำระเงินได้ จากรายการค่าใช้จ่าย

ตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน

คลิก “ตั้งค่า”
กำหนดเล่มที่ และเลขที่ ปัจจุบัน

การค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล

สามารถระบบ HN คนไข้ แล้ว Enter เพื่อค้นหา Visit ที่คนไข้คนนี้มารับบริการ

เลือก visit ที่ต้องการ

เมื่อเลือก visit ที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะดึงรายละเอียดมาแสดง

โปรแกรมจะคำนวณ และแสดงยอดเงินที่ต้องชำระให้ทราบ แต่คนไข้สามารถเลือกรายการที่ต้องชำระว่าต้องการชำระรายการไหนบ้างได้ หรือ จะชำระตามจำนวนเงินที่คนไข้มีก็ได้

สามารถเลือกรายการที่ต้องการชำระเงินได้จากแทป “รายละเอียดค่าใช้จ่าย” รายการไไหนที่ไม่สามารถคลิกได้แสดงว่ารายการนั้นถูกชำระเงินแล้ว โดยจะแสดงเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ได้ชำระไป

แทปใบสั่งยา จะแสดงเลขที่ใบสั่งยา จำนวนรายการ ยอดเงินของแต่ละใบสั่งยา

แทปประวัติการชำระเงิน จะแสดงข้อมูลการรับชำระเงิน การคลิกที่เลขที่ใบสั่งยา จะเป็นการพิพม์ใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง และการคลิกที่ปุ่ม Promtpay จะเป็นการเรียกดูสลิปการโอนเงินผ่าน qr code

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล

ประวัติการค้างชำระ

การรับชำระเงิน จะต้องเลือกรายการที่ต้องชำระ ถ้าต้องการเลือกรายการทั้งหมด สามารถกดรายการทั้งหมดในหน้ารายละเอียดได้ หรือจะกดปุ่มสีฟ้า “เลือกเฉพาะรายการที่เบิกไม่ได้” จากนั้นกด ปุ่มสีเขียว “รับชำระเงิน”

ปุ่มพิมพ์ใบแนบค่าใช้จ่าย สำหรับพิมพ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ปุ่มสำหรับแสดง qr code พร้อมเพย์