22 กรกฎาคม 2024

การสร้าง และใช้งาน Template การตรวจ ใน Himpro Online

ใน Himpro Online มีฟังชั่น Template การตรวจ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Template การตรวจได้ เหมาะการออกตรวจกิจกรรมที่ต้องมีการบันทึกข้อมูลเหมือนๆกัน เช่น ออกคักกรองสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี โดยการสร้าง และเรียกใช้งานมีขั้นตอนดังนี้

ไปที่เมนู “ตรวจโรค” แล้วค้นหา visit ที่ต้องการใช้เป็นต้นแบบ แล้วคลิก “Template การตรวจ

เลือก visit ที่ต้องการกำหนดเป็น visit ต้นแบบ
คลิก สร้าง template จากรายการของเคสนี้
กำหนดค่าต่างๆ ให้ครบถ้วน

การใช้งาน เลือก visit ที่ต้องการใช้ tempate แล้วคลิกปุ่ม “Template การตรวจ” แล้วคลิก “เลือก” หลัง template ที่ต้องการใช้งานได้ทันที

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน template

เมื่องคลิก “เพิ่มลงใน visit นี้” ระบบก็จะดึงรายการทั้งหมดใน template มาบันทึกใส่ visit ให้อัตโนมัติ เพียงเท่านี้การบันทึกข้อมูลการให้บริการก็เร็วขึ้นแล้ว