5 กรกฎาคม 2022

การติดตั้งระบบ Smart Refer เขต 10 เข้ากับ Himpro

ระบบส่งต่อข้อมูลคนไข้ Smart Refer พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส่งข้อมูลคนไข้ refer โดยการเชื่อมกับ HIS ต่างๆ เพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรักษาต่อ

หลักการทำงานของระบบ

  • ระบบจะดึงข้อมูลจาก his โดย web service ผ่านเว็บที่เป็น Host ภายในของโรงพยาบาลเอง แล้วค่อยส่งเข้าระบบกลางที่มี server อยู่ที่อุบลราชธานี

การติดตั้งระบบ

สามารถติดตั้งได้ 3 รูปแบบคือ

  1. ติดตั้งเองทั้งหมดผ่านคู่มือนี้ คู่มือการติดตั้ง web คู่มือการติดตั้ง api
  2. ติดตั้งเองผ่าน docker คู่มือการติดตั้งมีในคู่มือของข้อ 1
  3. ติดตั้งอย่างง่ายผ่านไฟร์ image vm ที่มีการติดตั้งระบบทุกอย่างไว้แล้ว แค่ไป config ค่าอื่นๆเล็กน้อย

ในบนความนี้จะสอนการติดตั้งแบบข้อ 3

จะติดตั้งบน Server Esxi หรือ บนโปรแกรม VMware , VisualBox ก็ได้

การ config ระบบ Smart Refer

  • รันคำสั่งเพื่อสร้างฟังชั่นในฐานข้อมูล Himpro โดยสามารถดาวโหลดคำสั่งได้จากลิ้งด้านบน
  • Config API
  • เชื่อมต่อเข้าไปยัง server ผ่าน ssh หรือจำทำผ่านหน้าจอ
  • เข้าไปยัง folder ด้วยคำสั่ง
cd /home/bitnami/nodejs-10.19.0-0/
sudo ./use_nodejs
cd /home/bitnami/nodejs-10.19.0-0/apache2/htdocs/smart-refer-api
nano config.txt
db_host = ip server himpro
db_password = password ของ mysql server himpro
his_code = รหัสสถานพยาบาลของโรงพยาบาล

จากนั้น Save file นี้ โดยการ Ctrl + x แล้วกด y

จากนั้นใช้คำสั่ง

tsc
  • Config Web
cd /home/bitnami/lampstack-7.2.27-0/apache2/htdocs/smart-refer-web
nano config.php
ตั้งค่า ip เป็น ip ของเครื่องนี้
จากนั้น Save

ทดสอบ

โดยการเปิด browser แล้วเข้าไปที่ http://{ip}/smart-refer-web

หากสามารถเข้าได้แสดงว่าตัวเว็บพร้อมใช้งานได้
ทดสอบ login โดยการใช้ username ของ himpro และ รหัสผ่านเป็นเลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย
หากสามารถ login ได้แสดงว่า ทุกอย่างถูกต้อง
หากไม่สามารถ login ได้ มีปัญจัยอยู่ 2 ส่วนคือ api ไม่ทำงาน หรือ username password ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่า api ทำงานหรือไม่

ทดสอบ api ด้วยโปรแกรม postman

แก้ ip ให้เป็น ip ของเครื่องเรา แล้วลองใส่ username, password แล้วลองกดปุ่ม send
หากสถานะเป็น Status 200 OK แสดงว่า api ทำงาน
และถ้า token ออก แสดงว่า login ผ่าน
ถ้า login ไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบ username, cid, pcucode คนที่ไม่มีค่า pcucode ว่าจะไม่สามารถ login ได้
SELECT pcucode,userlogin,username,cid,right(cid,4)'pass' FROM hosdata.`user`
คนที่ไม่มีเลข pcucode จะ login ไม่ได้ ดังนั้นเราต้องเติมเลข pcucode ให้กับ user ที่ไม่มี
UPDATE hosdata.`user` SET pcucode = '10700' WHERE pcucode = '' or pcucode is NULL;

การอับเดทตัวเว็บ และ api

cd /home/bitnami/nodejs-10.19.0-0
sudo ./use_nodejs
cd /home/bitnami/nodejs-10.19.0-0/apache2/htdocs/smart-refer-api/
git reset --hard origin/dev
cd /home/bitnami/lampstack-7.2.27-0/apache2/htdocs/smart-refer-web/
git reset --hard origin/master