25 มีนาคม 2023

การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ด้วยโปรแกรม OP/PP 2010

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการตรวจสอบอาจคลาดเคลื่อนจากระบบรหัสมาตรฐานหลายประเภท ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงต้องทำการตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

การติดตั้ง

การติดตั้งครั้งแรกจะต้องติดตั้งตัว Full Install ก่อน โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ลิ้งนี้ จากนั้นถ้าเป็นการอับเดท สามารถดาวโหลดตัวอับเดทได้จากหน้าเว็บของผู้พัฒนาได้เลย

การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม

เปิดโปรแกรม op/pp 2010 ขึ้นมา จากนั้นเลือก “ตรวจสอบ 43 แฟ้ม”

เลือกไฟล์ 43 แฟ้ม โดยการคลิก “1เลือกแฟ้ม”
จากนั้นกด “2 รับข้อมูล”
คลิก “yes”
กด Ignore
คลิก “3 ตรวจสอบแบบละเอียด”
กด OK
ตอบ “yes” เพื่อประมวลผลข้อมูลใหม่เท่านั้น
คลิก “ประมวลผลข้อมูล” แล้วรอจนกว่าจะประมวลผลเสร็จ
ประมวลผลข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ Error ได้โดยคลิกที่แฟ้มที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลว่า Error อะไรบ้าง, มีข้อมูลเคสไหนบ้าง และจะต้องแก้ไขอย่างไร

การส่งออกข้อมูลที่ Error

คลิก “ส่งออกข้อมูล Error ทุกแฟ้ม”
เลือกที่เก็บ แล้วคลิก “Selet”
ส่งออกเรียบร้อย