20 มิถุนายน 2024

Install UVdesk (HelpDesk Open Source) ระบบแจ้งซ่อม แบบง่ายๆ style yoonturbo

UVdesk ระบบให้ความช่วยเหลือ แบบ open source ที่คุณสมบัติมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ วันนี้เราจะมาติดตั้งลงใน Server ของเราเองเพื่อใช้งานภายในองค์กรของเรา ว่าแล้วก็ลงมือกันเลย

เตรียม Server

เตรียม Server ให้พร้อม สเปกที่ UVdesk ต้องการคือ

 • OS: Ubuntu 16.04 LTS or higher / Windows 7 or Higher (WAMP / XAMPP).
 • SERVER: Apache 2 or NGINX.
 • RAM: 3 GB or higher.
 • PHP: 7.2 or higher.
 • Processor: Clock Cycle 1 Ghz or higher.
 • For MySQL users: 5.7.23 or higher.
 • Composer: 1.6.5 or higher.
 • PHP IMAP & PHP Mailparse for Ubuntu and Windows.

ในตัวอย่างนี้จะติดตั้ง OS Linux Lite 4.2

เริ่มติดตั้ง

GitHub

ติดตั้ง LAMP (สำหรับ linux) โดยดาวโหลดได้ที่นี้

ติดตั้ง WAMP (สำหรับ windows) โดยดาวโลหดได้ที่

สำหรับการติดตั้ง LAMP ในลีนุกใช้คำสั่ง

chmod 777 bitnami-lampstack-7.2.32-0-linux-x64-installer.run
./bitnami-lampstack-7.2.32-0-linux-x64-installer.run

ดาวโหลด uvdesk

wget "https://cdn.uvdesk.com/uvdesk/downloads/opensource/uvdesk-community-current-stable.zip" -P /home/super/Downloads/

ย้าย folder “htdocs”

cd /home/super/bitnami/lampstack-7.2.32-0/apache2
mv htdocs htdocs_bak

unzip

unzip -q /home/super/Downloads/uvdesk-community-current-stable.zip -d /home/super/bitnami/lampstack-7.2.32-0/apache2/htdocs/ \
จะได้ไฟล์ตามรูป

ถ่อยไปยัง folder “lampstack-7.2.32-0”

แล้วใช้คำสั่ง

./use_lampstack

จากนั้นใช้คำสั่ง

cd apache2/htdocs

รันคำสั่งติดตั้ง

php bin/console uvdesk:configure-helpdesk
ตอบ Y
ใส่ localhost
ใส่ port mysql = 3306
ใส่ชื่อ database
ใส่ชื่อ user mysql
ใส่ password mysql
ตอบ y
ตอบ y
ตอบ y
ใส่ email เพื่อกำหนดเป็น username สำหรับ Super Admin
ใช้ชื่อ admin
กำหนดรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
ดำเนินการติดตั้งสำเร็จ

ทดสอบผลการติดตั้ง

เปิด browser แล้วเข้าไปที่ลิ้ง http:/{ip uvdesk server}/public/en/

เข้าหน้า admin ด้วย url http://{ip uvdesk server}/public/en/member/login

หน้า Admin

ปิด Symfony Debug Toolbar

เปิดไฟล์

nano /home/super/bitnami/lampstack-7.2.32-0/apache2/htdocs/config/packages/dev/web_profiler.yaml

แก้ในส่วนของ toolbar จาก true ให้เป็น false

web_profiler:
  toolbar: false
  intercept_redirects: false

จบไปแล้วสำหรับการติดตั้ง UVdesk ส่วนวิธีการใช้งาน เดียวเราจะมาว่ากันในบทความต่อไป ?