25 เมษายน 2024

การประมวลผล Person สำหรับส่งออกข้อมูล Person ที่เป็น อสม. ในโปรแกรม himpro

จากปัญหา อสม เข้าไปกรอกข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายของ สสจ. ศรีสะเกษ ไม่ได้สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม himpro สาเหตุมาจากไม่สามารถส่งข้อมูล Person ไปอับเดทที่ server hdc ของจังหวัดได้ (person ที่แสดงสถานะเป็นอสม.) เว็บสำรวจไข้เลือดออกจังหวัดศรีสะเกษ

1. ประมวลผลหารายชื่อ อสม. ในฐาน himpro

ใช้โปรแกรม Navicat หรือ HeidiSQL ประมวลผลรายงาน โดยใช้คำสั่ง sql ด้านล่างนี้

SELECT CONCAT(hn,',') FROM pcu.`person` WHERE vstatus = '2';

รันคำสั่ง แล้วเลือกข้อมูลทั้งหมด แล้ว copy ข้อมูลเอาไว้ (ctrl + A, Ctrl + C)

2. ประมวลผล 43 แฟ้มในโปรแกรม Report Online

เลือกเฉพาะ แฟ้ม person เท่านั้น ไม่ต้องสนใจวันที่
ติ๊ก “ประชากรทั้งหมด”, “เฉพาะ HN ที่ระบุ”
จากนั้นกดที่ปุ่ม “…” เพื่อกำหนด hn ที่ต้องการ โดยวาง HN อสม. ที่เราได้ประมวลผลไว้แล้วมาวางลงไปได้ทันที

ลบเครื่องหมายคั้นระหว่าง hn ตัวสุดท้ายออก จากนั้นกด X (เครืองหมายกากะบาท) ปิดหน้านี้ไปเลย โปรแกรมจะ auto save hn เหล่านั้นไว้

จากนั้นกด “ประมวลผล”

ข้อสังเกตุ : ยอดจำนวน Person ที่มวลจะเท่ากับจำนวน hn ที่เราประมวลผลออกมาจากโปรแกรม navicat

จากนั้นอับโหลด 43 แฟ้มเข้าเว็บ สสจ ได้เลย