20 พฤษภาคม 2024

การตรวจสอบว่ารหัสมาตรฐานที่กำหนดในระบบ Himpro สามารถใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบ E-Claim ได้หรือไม่?

มีหลายครั้งที่เราสงสัยว่าส่งข้อมูล 16 แฟ้มไปยัง E-Claime แล้วทำไมค่าใช้จ่ายเข้าไม่ครบ สาเหตุหลักๆ คือรหัสมาตรฐานไม่ถูกต้อง และกำหนด ADP Type ผิด วันนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจสอบว่ารหัสมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ถูกต้องหรือไม่?

Login เข้าสู่ระบบ Himpro HRM และไปที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” > “ทะเบียนค่ารักษาพยาบาล”

สามารถค้นหารายการที่ต้องการได้ที่ช่อง Search ด้านขวามือ

Login เข้าสู่ระบบ E-Claim Online แล้วไปที่เมนูบันทึกข้อมูล

เลือกคลิกปุ่ม “รายการ” ในกลุ่มค่าใช้จ่ายที่ต้องการ
ค้นหารหัส หาพบข้อมูลแสดงว่ารหัสถูกต้องสามารถใช้ส่งเบิกได้ หากไม่พบ ให้หารหัสที่ถูกต้องโดยอาจจะลองค้นหาด้วยชื่อ เมื่อพบรหัส ให้นำรหัสที่ได้ไปกำหนดในระบบ Himpro เพื่อให้ HRM นำไปใช้ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล