20 พฤษภาคม 2024

การแก้ไข การส่งเบิกสิทธิข้าราชการติด c ไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้น

หาคุณติด c ไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้นในระบบ eclaim แล้วคุณได้ดำเนินการแก้ไขใน Himpro ให้ถูกต้องแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องไปบันทึกค่าใช้จ่ายเองด้วยมือใน E-Claim คุณสามารถส่งออก 16 แฟ้มจาก Himpro HRM ไปอัพเดทข้อมูลใน E-Claime ได้ โดยการส่งออกเป็นไฟล์ 16 แฟ้มจากระบบ HRM แล้วนำเข้า E-Claime แบบติ๊ก “นำเข้าข้อมูลซ้ำ” เพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องมีบันทึกเองใน E-Claim ให้เสียเวลา

ตัวอย่างติด c ไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้น ในสิทธิข้าราชการ ofc
ประมวลผลข้อมูลตามปกติ
ส่งออกข้อมูล 16 แฟ้ม
แตกไฟล์ 16 แฟ้ม
นำเข้า text file 16 แฟ้ม และ ติ๊ก “นำเข้าข้อมูลซ้ำ”

เพียงเท่านี้ ก็จะเป็นการส่งข้อมูลไปอัพเดทข้อมูลเดิมที่อยู่ใน e-claim แล้ว