20 พฤษภาคม 2024

การส่งเบิก บริการเข้มข้นสำหรับผู้ป่วย IMC งานกายภาพ กับระบบ Disability ผ่าน Himpro HRM

ปกติการส่งเบิกค่าบริการ IMC ของงานกายภาพ ต้องบันทึกข้อมูลผ่านหน้าเว็บ https://portal.nhso.go.th/disability ซึ่งไม่สะดวกสำหรับโรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่มีรายการบริการ IMC ที่ต้องบันทึกเป็นจำนวนมาก Himpro HRM ได้ทำการเชื่อม API กับระบบ Disability ให้สามารถส่งข้อมูลการค่าบริการฟื้นฟูกายภาพได้อย่างสะดวก และง่ายดาย โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

การบันทึกข้อมูล

สั่งรายการ กายภาพบำบัด และ ADL

สั่งรายการ และกรอกผล ADL
ตัวอย่างการสั่งรายการ และ lab ADL
ตัวอย่างการกรอกผล ADL
ตัวอย่างการกรอกผล

การส่งเบิก

Login เข้าสู่ระบบ Himpro HRM แล้วไปที่เมนู Disability Claim > บริการ IMC

ทำตามขั้นตอนตามภาพด้านบน
ข้อมูลถูกส่งเข้าระบบ Disability ผ่าน API