20 พฤษภาคม 2024

การส่งเบิกอุปกรณ์ของงานกายภาพ กับระบบ Disability ผ่าน Himpro HRM

ปกติการส่งเบิกค่าอุปกรณ์ของงานกายภาพ ต้องบันทึกข้อมูลผ่านหน้าเว็บ https://portal.nhso.go.th/disability ซึ่งไม่สะดวกสำหรับโรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่มีรายการอุปกรณ์ที่ต้องบันทึกเป็นจำนวนมาก Himpro HRM ได้ทำการเชื่อม API กับระบบ Disability ให้สามารถส่งข้อมูลการจ่ายอุปกรณ์กายภาพได้อย่างสะดวก และง่ายดาย โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

Login เข้าสู่ระบบ Himpro HRM แล้วไปที่เมนู Disability Claim > เบิกอุปกรณ์

ดำเนินการ ตามคำแนะนำบนภาพด้านบน เพื่อส่งเบิกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย