25 เมษายน 2024

การส่งเบิกประกันสังคมผู้ป่วยนอก (CIPN) ผ่าน API ด้วย Himpro HRM

himpro hrm สามารถส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมผู้ป่วยนอก (CIPN) ผ่าน api ได้ เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่งานเคลม ไม่ต้องมาส่งออกแฟ้ม aipn แล้วนำเข้าระบบส่งเบิกด้วยตัวเอง

การเตรียมตัว

ตั้งค่า username,password ระบบ cipn ประกันสังคมโดยการมากำหนด username,password ของระบบประกันสังคมในหน้า user profile ของ himpro hrm

กำหนด username,password
ประมวลผลข้อมูล และส่งออก CIPN
ตอบ ใช่ เพื่อส่งข้อมูล cipn ผ่าน api
ส่งข้อมูลสำเร็จ

การตรวจสอบ

เข้าเว็บ https://cs5.chi.or.th/ssopupload login ด้วย pcucode และ password ของคุณ

login เข้าระบบ ssop
เลือกเมนู ประวัติการส่งธุรกรรม จะพบข้อมูลที่เราพึ่งส่งเบิกไป

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคมผ่านระบบ cipn ผ่าน api ของ himpro hrm