25 เมษายน 2024

การส่งเบิกประกันสังคมผู้ป่วยใน (AIPN) ผ่าน API ด้วย Himpro HRM

himpro hrm สามารถส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมผู้ป่วยใน (AIPN) ผ่าน api ได้ เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่งานเคลม ไม่ต้องมาส่งออกแฟ้ม aipn แล้วนำเข้าระบบส่งเบิกด้วยตัวเอง

การเตรียมตัว

ตั้งค่า username,password ระบบ aipn ประกันสังคมโดยการมากำหนด username,password ของระบบประกันสังคมในหน้า user profile ของ himpro hrm

กำหนด usernam,password ระบบ aipn

เว็บไซว์ ระบบส่งเบิกประกันสังคม aipn คลิก

การส่งเบิก

การส่งเบิก

การส่งเบิก สามารถระบุวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด ของวันที่จำหน่ายคนไข้ แล้วกดประมวลผล

หากต้องการส่งข้อมูลให้กด ส่งออก aipn ได้แล้ว

ตอบ ตกลง หากต้องการส่งเบิก aipn ผ่าน api
เมื่อส่งสำเร็จจะมีหน้าต่างนี้แสดงให้ผู้ใช้งานทราบ

เพียงเท่านี้เราก็เสร็จสิ้นการส่งเบิก aipn ในครั้งนี้แล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเบิกประกันสังคม apin ได้จากลิ้งนี้ https://cs8.chi.or.th/aipnupload