25 เมษายน 2024

การนัดคนไข้และสั่งแลปล่วงหน้าในระบบ Himpro Desktop

ใน Himpro Desktop มีฟังชั่นการสั่ง Order ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ให้สามารถสั่งรายการ Lab, Xray, ยา, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ล่วงหน้า ในกรณีคนไข้นัด เมื่อถึงวันนัด หากคนไข้ต้องทำการเจาะแลป จะสามารถเข้ารับบริการเจาะเลือดที่ห้องแลปได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าพบพยาบาลคัดกรองเพื่อสั่งแลป ทำให้คนไข้ที่ต้องงดน้ำ,งดอาหารมาเพื่อเจาะเลือด ไม่ต้องอดอาหารนาน สามารถมาเจาะเลือดแล้วไปรับประทานอาหารเพื่อรอพบแพทย์ได้เลย

วิธีการใช้งาน

ทำการนัดคนไข้ตามปกติ ในระบบงานต่างๆ ที่สามารถนัดผู้ป่วยได้

ตัวอย่างเมนูนัดในระบบงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ทำการนัดผู้ป่วยตามปกติ จากนั้นคลิก “ใบสั่งยาล่วงหน้า”
ทำการสั่งรายการล่วงหน้าที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ยา,แลป, xray, หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วกด “บันทึก”

เมื่อถึงวันนัด

กรณีที่ 1 หากคนไข้มารับบริการโดยการลงทะเบียนตรวจที่ตู้ kiosk ของ Himpro ตัวระบบจะลงทะเบียนตรวจ แล้วโอนรายการล่วงหน้าที่บันทึกไว้เข้าใบสั่งยาให้โดยอัตโนมัติ (กรณีมาตรงนัด)

กรณีที่ 2 ให้หน่วยงานห้องแลป ลงทะเบียนให้ โดยกดเลือกคนไข้ที่ต้องการ แล้วกด “ลงทะเบียน” เพื่อเปิด visit แล้วโอนรายการล่วงหน้าที่บันทึกไว้เข้าใบสั่งยา

การโอนรายการแลปล่วงหน้าเข้าใบสั่งยาแบบ Manual

กรณีที่ต้องการโอนรายการล่วงหน้าเข้าใบสั่งยาด้วยตัวเอง