25 เมษายน 2024

บันทึกข้อมูลการให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ใน Himpro อย่างไรให้ได้เงิน

เราสามารถเบิกค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์จาก สปสช ได้ผ่านกองทุน Fee schedule ได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

บริการเคลือบฟลูออไรด์ (กลุ่มเสี่ยง)

  1. บริการให้คำปรึกษาและบริการเคลือบฟลูออไรด์ชนิดเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (ทาฟลูออไรด์วาร์นิชที่มีปริมาณฟลูออไรด์ 22,600 ppm) ไม่เกิน 2 ครั้ง/ต่อคน/ต่อปี

  2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

  3. ประชาชนไทยที่มีอายุ 25 – 59 ปี ทุกสิทธิ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษามะเร็ง ด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลำคอ 

     หรือจากการกินยารักษาโรคทางระบบที่ส่งผลให้น้ำลายแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือ สาเหตุอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการทำความสะอาด

เงื่อนไขการประมวลผลใน Himpro HRM

  1.ระบบประมวลผลจากรหัสกิจกรรมบริการ ค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์ (กลุ่มเสี่ยง) รหัสมาตรฐาน 15001  TypeADP : 4

  2.รหัส ICD10 ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล ‘K020′,’K021′,’K1170′,’Z298’

  3.รหัส ICD9 ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล ‘9654’,’2377020′,’2377021′,’2387020′,’2387021′

อัตราจ่าย

  1. จ่ายในอัตราเหมาจ่าย 100 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง/ต่อคน/ต่อปี

การบันทึกข้อมูล

login เข้าระบบงานทันตกรรม แล้วเลือกคนไข้ที่ต้องการบันทึก

การบันทึก diag และ icd9
การบันทึกค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์ ในใบสั่งยา
ตัวอย่างเมื่อบันทึกค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์แล้ว

การประมวลผลใน Himpro HRM

การประมวลผลส่งเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์ใน Himpro HRM
ตัวอย่างข้อมูลเข้าเงื่อนไข พร้อมส่งเบิก