25 เมษายน 2024

การลบข้อมูลแพ้ยาออกจากฐานข้อมูล Himpro และ ลบออกจาก Server แพ้ยาของจังหวัดศรีสะเกษ ผ่าน Himpro Online

himpro online เชื่อมข้อมูลแพ้ยากับฐานข้อมูลแพ้ยากลางของจังหวัดศรีสะเกษ โดยระบบ Himpro Online จะส่งและดึงข้อมูลแพ้ยาจาก Server กลางมาอัพเดทในฐานข้อมูล himpro และสามารถลบรายการแพ้ยาออกได้หากมีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด โดยมีวิธีการดังนี้

การลบข้อมูลแพ้ยาออกจาก Server กลาง

login เข้าสู่ระบบ Himpro Online แล้วไปที่เมนู “ทะเบียนแพ้ยา”

คลิกตามภาพ

กด “Show Allergy”

กดปุ่ม “ลบ” หากต้องการลบรายการแพ้ยาออกจาก server กลาง
ระบบจะถามเพื่อยืนยันการลบ ให้ตอบ “ใช้” เพื่อยืนยัน
การลบข้อมูลเรียบร้อย

การลบข้อมูลแพ้ยาออกจากฐานข้อมูล Himpro

คลิกที่ชื่อคนไข้ที่ต้องการลบรายการแพ้ยา

เลือกชื่อยา ที่ต้องการลบ

คลิก “ลบออกจาก himpro”

จะมีหน้าต่างยืนยันการลบขึ้นมา คลิก “ใช่” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

ลบข้อมูลเรียบร้อย